Pravidlá

Základné pravidlá

 1. Nežiadaj od členov admin teamu OP, práva, prefixy a ani veci!
  • Opakované porušenie tohto pravidla je trestané banom na 1 až 12 mesiacov podľa uváženia člena AT a otravnosti jedinca.
 2. Nenadávaj vo verejnom chate! (Toto pravidlo neplatí v čase 22:00 - 6:00)
  • Za porušenie môžeš dostať mute (na 10 min) alebo kick, pri opakovanom porušení pravidla môžeš dostať väzenie + mute na dĺžku 15 min.
 3. Nepoužívaj hacky, botov a nezneužívaj chyby v hre!
  • Xray: Vymazanie vecí z truhlíc a inventára + väzenie na 2 hodiny a -30000$, opakovanie sa trestá banom na 1 týždeň,
  • Baritone bot: Rovnaké ako pri Xray, avšak väzenie na 3 hodiny,
  • Ostatné hacky:
   • a. každý jeden hack = 1 týždeň ban,
   • b. ak sa hráč neprizná k hackovaniu a bude mu zistené, že tak konal = trest sa znásobí 2x.
 4. To, že niekde chýba rezidencia, neznamená, že danú stavbu môžeš len tak zničiť a rozkradnúť!
  • Zničenie takejto stavby môže byť trestané väzením až na dĺžku 24 hodín. Trest však dostaneš iba ak to majiteľ stavby uzná za vhodné.
 5. Nevytváraj si rezidencie príliš blízko warpov alebo stavieb Admin Teamu!
  • Takáto rezidencia ti maximálne môže byť neskôr zmazaná alebo presunutá na nové miesto, ak to bude nevyhnutné pre Admin Team.
 6. Prijímaj tpa len na vlastnú zodpovednosť!
  • Zabitie po prijatí tpa nie je trestné a môže to robiť ktokoľvek. Preto odporúčame prijímať tpa iba od hráčov, ktorým skutočne dôverujete.
 7. Nerob reklamu na iné servery!
  • Reklamy na iné servery nestrpíme. Za porušenie tohto pravidla dostaneš okamžitý trvalý IPban.
 8. Nediskriminuj žiadne menšiny, či už sa jedná o rómskych spoluobčanov, členov LGBT komunity alebo ľudí tmavej alebo inej pokožky!
  • Za porušenie tohto pravidla je trestom mute. Dĺžka závisí na závažnosti diskriminácie (20 min - 2h).
 9. Kidiotizmus netolerujeme!
  • Kidiotizmus je trestaný okamžitým trvalým banom.
 10. Považuje sa za najväčšiu drzosť byť hrubý, nadávať alebo urážať člena Admin Teamu!
  • Trestom za porušenie tohto pravidla zvyčajne býva mute alebo kick. Opakované porušenie pravidla môže byť trestané banom na niekoľko hodín podľa uváženia člena AT.
 11. Nesnaž sa prihlásiť na účet iného hráča!
  • Ak sa potvrdí niekoho snaha o napadnutie alebo nabúranie sa na účet iného hráča, daný hráč bude potrestaný IPbanom na dĺžku 1 týždeň.
 12. Je prísne zakázané obchádzať ban alebo ipban.
  • Porušenie tohto pravidla sa trestá okamžitým IP banom na niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov (podľa závažnosti predchádzajúceho priestupku a podľa uváženia člena AT)
 13. Ak nájdeš nejakú chybu v hre, o ktorej zatiaľ nikto nevie, si povinný to bezodkladne nahlásiť niekomu z Admin Teamu!
  • Každý, kto zneužije chybu na serveri, bude považovaný za vinného a potrestaný väzením na dĺžku 12 - 48 hodín podľa závažnosti chyby.
 14. Je prísne zakázané akokoľvek sa pokúšať obchádzať väzenie!
  • Pokus o obchádzanie väzenia sa trestá banom na dĺžku uväznenia alebo znásobenie (2x) času vo väzení.
 15. Vlastniť viacero účtov naraz je zakázané! (Výnimka sa udeľuje iba v prípade ak hráva viacero ľudí na rovnakej IP)
  • Každý, kto toto nariadenie nebude rešpektovať, bude permanentne zabanovaný na každom ďalšom účte okrem jeho hlavného bez akéhokoľvek práva na náhradu škody.
 16. Ak máš kúpené VIP a dostaneš trvalý ban, nemáš právo na vrátenie peňazí minutých na zaplatenie VIP.
 17. Ak máš podozrenie o porušovaní pravidiel u nejakého hráča, si povinný to nahlásiť niekomu z AT!
  • Každý, kto bude vedieť o porušovaní pravidiel u iného hráča a vedome to nenahlási, bude mu udelený polovičný trest v porovnaní s obvineným.
 18. Je zakázané mať nevhodný nick. Za nevhodný nick sa považujú akékoľvek viac expresívne slová ("k.k.t", "h.vno", "p.ča" a podobne) alebo slová zachytávajúce nacizmus.
  • Použitie nevhodného nicku sa trestá okamžitým trvalým banom na tento nick.